Bc. František Fišer

Bakalářská práce

Řízení lidských zdrojů a jeho aplikace v podnikové praxi

Human resources management and application in business practice
Anotace:
Tato bakalářská práce se bude zabývat pojmem řízení lidských zdrojů a jeho uplatněním v podnikové praxi. Obsahem BP bude uvedení do problematiky řízení lidských zdrojů, stručný popis personálních prací v podniku, metodika užívaná k analyzování řízení lidských zdrojů. V druhé části BP bude uveden popis podniku, který bude předmětem šetření a metodika, která bude využita k danému šetření. Následně budou …více
Abstract:
This bachelor thesis will deal with the concept of human resources management and its application in business practice. The content of BP will be announcements to the issue of human resources management, control of the description of personnel work in the company, methodology used to analyze human resources management. In the second part of BP will be a description of the company, which will be interviewing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Juraj Eisel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance