Bc. Miroslav Čavojský

Bachelor's thesis

Inovační systém v Rakousku

Innovation system in Austria
Abstract:
This Bachelor's thesis, titled "Innovation system in Austria," details the current state of innovation and innovation performance in the Federal Republic of Austria. The first part of the thesis, which is based on a literature review and other relevant resource, outlines the importance of innovation, basic concepts and context related to innovation systems. The second part draws attention to one of …more
Abstract:
Bakalárska práca „Inovačný systém v Rakúsku“ popisuje súčasný stav inovácií a inovačnej výkonnosti v Spolkovej republike Rakúsko. V prvej časti popisuje na základe rešerše odbornej literatúry a ďalších odborných zdrojov význam inovácií, základné pojmy a súvislosti a systémy inovácií, v druhej časti upriamuje pozornosť na jednu z krajín Európskej únie – Spolkovú republiku Rakúsko, u ktorej vymedzuje …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 1. 2017
  • Supervisor: Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Šárka Fránková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta