Bc. Ivana Krajčovičová

Diplomová práce

Měření dopadu inovací na výkonnost podniku

The measurement of innovations impact on firm performance
Abstract:
This diploma thesis deals with measuring the impacts of innovation on firm performance. The aim of the thesis was to analyze the approaches of firms to innovation management for assessing the impacts of innovation on firm performance. The results of the analysis and the findings of the literature retrieval led to the fulfilment of the second goal, which was the formulation of a draft checklist of dimensions …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá meraním dopadov inovácie na výkonnosť podniku. Cieľom práce bola analýza prístupov podnikov k riadeniu inovácií, zacieleného na hodnotenie dopadov inovácií na výkonnosť podniku. Výsledky analýzy a poznatky z rešerše viedli k naplneniu druhého cieľa, ktorým bolo formulovanie návrhu kontrolného zoznamu dimenzií a ukazovateľov. Tento zoznam môže slúžiť podnikom ako podklad pre …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta