Ing. Eva Hanzalová

Bakalářská práce

Měření a řízení úvěrového rizika v bance

Measurement and management of credit risk in a bank
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je popis úvěrového rizika, jeho metod měření a řízení, které banky používají při posuzování tohoto rizika. Na začátku je teoreticky vymezeno postavení banky v ekonomice a druhy rizik, kdy největší důraz je kladen na úvěrové riziko. Dále je charakterizována regulace úvěrového rizika a úvěrový proces v bance. Poté jsou vymezeny jednotlivé metody měření úvěrového rizika. V …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is a description of a credit risk and the methods of its measurement and management that banks use during its evaluation. The beginning the theoretical position of a bank within the economy is defined as well as general risk types with the greatest emphasis on credit risks and a credit process in a bank. Specific methods credit risk measurement are then described in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
  • Oponent: Ing. Naďa Blahová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Bankovnictví