Žaneta Mičechová

Diplomová práce

Mikrosimulačný model križovatky Opavská - Martinovská - Francouzská v Ostrave

Micro Simulation Model of the Intersection Opavska - Martinovska - Francouzska in Ostrava
Anotace:
Diplomová práca sa bude zaoberať križovatkou Opavská - Martinovská - Francouzská v Ostrave. Cieľom práce je vytvoriť mikrosimulačný model kriţovatky súčasného usporiadania križovatky s vlastnými variantnými návrhmi, následne tieto modely porovnať a štatisticky vyhodnotiť. Práca bude obsahovať rešeršnú časť, jej súčasťou budú potrebné výpočty k vyjadreniu úrovne kvality dopravy pre východiskové intenzity …více
Abstract:
The purpose of this thesis is to carry out an analysis of the intersection of Opavská – Martinovská junction in Ostrava. By developing traffic microsimulation model of the junction, I intent to propose alternative suggestions which will allow to contrast and statistically evaluate both junctions. The paper will consist of sections of the research, which will include indispensable estimations allowing …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 1. 2017
  • Vedoucí: Vladislav Křivda
  • Oponent: Tomáš Böhm

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava