Bc. Veronika Mlýnková

Master's thesis

Projekt založení podniku na výrobu krojů a oděvů s folklorní tématikou

The Project of Setting up a Business for Making Costumes and Clothing on Folkloric Matter
Abstract:
Diplomová práce se zabývá projektem založení podniku na výrobu krojů a oděvů s folklorní tématikou. Teoretická část se zaměřuje na literární poznatky z oblasti právních forem podnikání, podmínek založení podniku, analytických metod a strukturou podnikatelského plánu. Praktická část uvádí současnou situaci na trhu v České republice a analýzu odvětví, která je východiskem pro navrhovaný podnikatelského …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the establishment of a project focused on the production of costumes and clothing with folklore theme. The theoretical part is focused on literary knowledges from the field of the legal forms of business, conditions of setting up business, analytical methods and structure of the business plan. The practical part presents the current situation on the Czech market and sector …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2015
Accessible from:: 27. 4. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Šárka Papadaki, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Mlýnková, Veronika. Projekt založení podniku na výrobu krojů a oděvů s folklorní tématikou. Zlín, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe