Kamila Benková

Diplomová práce

Společenská odpovědnost mediálního podniku se zaměřením na environmentální oblast

The Social Responsibility of a Media Company with the Focus on the Environment
Anotace:
Diplomová práce se zabývá společenskou odpovědností mediálního podniku, konkrétně se zaměřuje na environmentální oblast. Cílem diplomové práce je zkoumat aplikaci environmentální oblasti společenské odpovědnosti v zahraničních médiích a porovnat tyto snahy v českém mediálním prostředí, se zaměřením na tištěná média. Tato práce je rozdělená do třech částí. V první části se práce zabývá vymezením etických …více
Abstract:
This thesis deals with social responsibility of a media company with a focus on the environmental area. The aim of this thesis is to investigate the application of environmental social responsibility in foreign media and to compare these efforts in the Czech media, with a focus on print media. This thesis is divided into three parts. In the first part it deals with the ethical values in business practice …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2015
  • Vedoucí: Jana Gibarti
  • Oponent: Irena Paličková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava