Michaela Blažeková

Bakalářská práce

Kontroverze násilí v televizním vysílání se zaměřením na výstupy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Controversions of violence on television broadcasting with focus on the outcomes of the Council for Radio and Television Broadcasting
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá násilím v televizi a jeho prezentací. V práci budu analyzovat výstupy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání se zaměřením na danou problematiku. Analýza se bude týkat i reakcí Rady na stížnosti na obsahy s násilnou tématikou. Záměrem práce je předložit ucelený pohled na přístup tohoto kontrolního orgánu v kontextu společenského postoje k násilí. Předmětem zkoumání bude …více
Abstract:
The bachelor thesis pursues the topic of violence on TV and its presentation. I shall analyze the outcomes of the Council for Radio and Television Broadcasting with a focus on the given issue. The analysis will also cover the Council's responses to complaints about violent content. The aim of the thesis is to present a comprehensive view of the approach of this control body in the context of social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Silvester Buček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta