Bc. Petra Chromá

Bakalářská práce

Trvalý pobyt na ohlašovně obce

Permanent Residence at the Municipal Registration Office
Anotace:
Tématem této práce je trvalý pobyt na ohlašovně obce. Stručně popisuje právní úpravu a také orgány vykonávající správu na úseku evidence obyvatel. Zabývá se již neexistujícím přechodným pobytem a podrobněji vymezuje institut trvalého pobytu. Následně je popsána problematika základních registrů a doručovací adresy. Převážná část práce je věnována důvodům trvalého pobytu na ohlašovně obce a blíže je …více
Abstract:
The theme of this work is a Permanent Residence at the Municipal Registration Office. It briefly describes the legislation and authorities administering the registration section of the population. It deals with the non-existent temporary residence and further defines the institute of permanent residence. Consequently the issue of national registers and delivery address is described. The bulk of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Alena Kliková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Veřejná správa

Práce na příbuzné téma