Bc. et Bc. Jana Kratochvílová

Diplomová práce

Hudební provoz děkanského kostela v Mostě v 17.–19. století: konfrontace hudebních inventářů a dochovaných sbírek hudebnin a nástrojů

Musical practices in the deanery Church of the Assumption of the Virgin Mary in Most from 17th to 19th century: confrontation of musical inventories and preserved collections of sheet music and musical instruments
Anotace:
Magisterská práce je věnována hudebnímu provozu děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě v období 17. – 19. století. Práce se především zaměřuje na inventáře hudebnin a hudebních nástrojů z kůru děkanského kostela. Zároveň je věnována pozornost dochované sbírce hudebnin v Oblastním muzeu v Mostě. Důležitou roli má inventář z roku 1761, který obsahuje unikátní seznam hudebnin, který umožňuje …více
Abstract:
Master´s thesis deals with the musical practices in the deanery Church of the Assumption of the Virgin Mary in Most from 17th to 19th century. The thesis is mostly focused on inventories of sheet music and musical instruments from the choir of said church. At the same time it deals with the preserved collection of sheet music from the Regional Museum and Gallery in Most. Important part plays an inventory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta