Markéta NETOPILOVÁ

Master's thesis

Metoda kooperativní výuky v hodinách angličtiny v osmé třídě základní školy

The method of cooperative learning in EFL classes of 8th grade at elementary school
Abstract:
This diploma thesis deals with the method of cooperative learning and its implementation to EFL classes of 8th grade of elementary school. In the theoretical part of the work the necessary background knowledge about the theme is provided including the explanation of cooperative learning, its benefits, different approaches, its key concepts, and relation to parallel theories, its methods, motivation …more
Abstract:
Tato diplomová práce pojednává o metodě kooperativního vyučování a její realizaci v hodinách výuky anglického jazyka osmé třídy základní školy. V teoretické části práce jsou uvedeny nezbytné souvislosti dané problematiky včetně vysvětlení pojmu kooperativní výuka, její benefity, rozdílné přístupy, klíčové koncepty, vztahy k obdobným teoriím, její metody, motivace a konečně také důvody pro použití kooperativní …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 3. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jana Pavlíková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

NETOPILOVÁ, Markéta. Metoda kooperativní výuky v hodinách angličtiny v osmé třídě základní školy. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta