Ing. Dominik Kotala

Bakalářská práce

Současné demografické trendy v České republice

Recent demographic trends in Czech Republic
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Současné demografické trendy v České republice“ je analýza demografického vývoje v České republice a následná komparace s demografickým vývojem v Evropě. První část práce je zaměřena na teoretický výklad druhého demografického přechodu a jeho rozdílu oproti prvnímu demografickému přechodu. Druhá část práce podává přehled o demografickém vývoji ukazatelů v České republice …více
Abstract:
The goal of the thesis „Recent demographic trends in the Czech Republic“ is the analysis of the demographic process in the Czech republic and comparison with demographic process in Europe. The first part of the thesis is focused on theoretic interpretation of the second demographic transition and the difference between the fisrt and the second demographic transition. The second part provides overview …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ondřej Petr, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta