Kamila MINAŘÍKOVÁ

Diplomová práce

Rodinná a reprodukční politika nacistického Německa a její aplikace na území Protektorátu Čechy a Morava a v Říšské župě Sudety.

Family and reproductive policy of Nazi German and its application in Protectorate of Bohemia and Moravia and Sudetenland.
Anotace:
Diplomová práce zpracovává téma rodinné a reprodukční politiky Třetí říše. Pro interní politiku nacistického režimu představovaly vysoká porodnost a kvalitní péče o matky a děti klíčovou prioritu. V jednotlivých kapitolách se práce zabývá jak ideologickým pozadím problematiky, tak i konkrétními aktivitami vyvíjenými na území Protektorátu Čechy a Morava a Říšské župy Sudety zvláště skrze organizace …více
Abstract:
Thesis process the topic of family and reproductive policies of the Third Reich. For the internal politics of the Nazi regime constituted a high birth rate and quality of care for mothers and children a key priority. In each chapter the thesis deals with ideological background to the issue, as well as specific activities exerted on the territory of the Protectorate of Bohemia and Moravia and the Sudetenland …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. PaedDr. Jiří Pernes, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MINAŘÍKOVÁ, Kamila. Rodinná a reprodukční politika nacistického Německa a její aplikace na území Protektorátu Čechy a Morava a v Říšské župě Sudety.. Ústí nad Labem, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta