Bc. Jaroslav MATOUŠEK

Diplomová práce

Návrh smyčky pro validaci solární elektrárny s průběžnými parabolickými zrcadly

Design of validation loop of a solar power plant with parabolic trough mirrors
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem experimentálního zařízení na ověření funkčních principů a komponent pro výrobu elektrické energie pomocí koncentrace solární energie průběžnými parabolickými zrcadly, kde je tepelná energie předávána tekutému kovu zajišťujícímu akumulaci a přenos energie do konverzní jednotky přeměňující tepelnou energii na elektrickou.
Abstract:
This diploma thesis deals with the design of an experimental apparatus for verification of functional principles and components for the production of electric energy by the concentration of solar energy, which is utilized by parabolic mirrors. The thermal energy is converted to the liquid metal, which ensures the accumulation and transfer of thermal energy into the conversion unit, which perform transformation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Roman Čermák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MATOUŠEK, Jaroslav. Návrh smyčky pro validaci solární elektrárny s průběžnými parabolickými zrcadly. Plzeň, 2019. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/