Ing. Luboš Krause

Diplomová práce

Akumulace tepelné energie v PCM

Accumulation of thermal energy by PCM
Anotace:
Práce se zabývá využíváním Phase Change Materials (PCM) k akumulaci tepelné energie. V úvodní části práce je vysvětleno, proč je výhodné teplo akumulovat a jaké způsoby akumulace existují. V teoretické části jsou uvedeny požadavky na PCM a základní rozdělení těchto materiálů, také je zde rozebíráno zapouzdření akumulačního materiálu a popsán proces změny skupenství pro jednosložkové a vícesložkové …více
Abstract:
The thesis deals with the using Phase Change Materials (PCM) for heat storage. The Introduction part explains, why is a heat storage advantageous and what methods exist. The theoretical part lists requirements for PCM and basic division of these materials, there is also discussed encapsulation of accumulative material and described a phase change process of one component and multi component systems …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Václav Dvořák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Krause, Luboš. Akumulace tepelné energie v PCM. Liberec, 2017. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN