Bc. Jaroslav MATOUŠEK

Master's thesis

Návrh smyčky pro validaci solární elektrárny s průběžnými parabolickými zrcadly

Design of validation loop of a solar power plant with parabolic trough mirrors
Abstract:
Diplomová práce se zabývá návrhem experimentálního zařízení na ověření funkčních principů a komponent pro výrobu elektrické energie pomocí koncentrace solární energie průběžnými parabolickými zrcadly, kde je tepelná energie předávána tekutému kovu zajišťujícímu akumulaci a přenos energie do konverzní jednotky přeměňující tepelnou energii na elektrickou.
Abstract:
This diploma thesis deals with the design of an experimental apparatus for verification of functional principles and components for the production of electric energy by the concentration of solar energy, which is utilized by parabolic mirrors. The thermal energy is converted to the liquid metal, which ensures the accumulation and transfer of thermal energy into the conversion unit, which perform transformation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Roman Čermák, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MATOUŠEK, Jaroslav. Návrh smyčky pro validaci solární elektrárny s průběžnými parabolickými zrcadly. Plzeň, 2019. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/