Bc. Lenka Kamasová

Diplomová práce

Projekt designové změny na vodním mezichladiči jako následek zákaznické reklamace ve vybrané organizaci

The Project of Changing Water Cooled Charged Air Cooler Design as a Consequence of Customer Claim in the Selected Company
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na jednotlivé kroky procesu řízení neshodného produktu pomocí metody 8D. Na základě informací zjištěných touto metodou jsou realizovány další kroky vedoucí ke změnovému řízení. V další části je detailně rozebrán proces tohoto řízení pomocí dokumentu SREA. Tento dokument a jeho části jsou následně prezentovány a aplikovány na reálném případu. SREA dokument vede ke schválení …více
Abstract:
The thesis is focused on the particular steps of the non-conforming product process management by the use of 8D method. Based on the information obtained by this method, further steps leading to change management are implemented. The process of this change management is analyzed by the use of the SREA document in the further part of the thesis. This document and its parts are subsequently applied and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Briš, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kamasová, Lenka. Projekt designové změny na vodním mezichladiči jako následek zákaznické reklamace ve vybrané organizaci. Zlín, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Průmyslové inženýrství