Mgr. Kateřina Svobodová

Diplomová práce

Dítě není věc. Filozoficko-právní analýza ochrany práv dětí v ČR

The Child Is Not An Object. Philosophical and Legal Analysis of the Problem
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou ochrany práv dětí v České republice. Snaží se ukázat především právní pojetí dítěte v českém právním prostředí. Ochranu práv dětí monitoruje v institutech péče rodiče o dítě a vyživovací povinnosti, což jsou oblasti, ve kterých často dochází k chápání dítěte jako objektu, nikoliv subjektu. Práce vymezuje samotné dítě z pohledu několika společenských věd …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of protection of the rights of children in the Czech Republic. It focuses on the legal definition of a child in the Czech regulatory environment. It monitors the protection of the rights of children in the institutes of child custody and maintenance obligation. In these two areas, it often occurs that the child is understood as an object, not as a subject. The thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta