Theses 

Dítě není věc. Filozoficko-právní analýza ochrany práv dětí v ČR – Mgr. Kateřina Svobodová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Kateřina Svobodová

Diplomová práce

Dítě není věc. Filozoficko-právní analýza ochrany práv dětí v ČR

The Child Is Not An Object. Philosophical and Legal Analysis of the Problem

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá problematikou ochrany práv dětí v České republice. Snaží se ukázat především právní pojetí dítěte v českém právním prostředí. Ochranu práv dětí monitoruje v institutech péče rodiče o dítě a vyživovací povinnosti, což jsou oblasti, ve kterých často dochází k chápání dítěte jako objektu, nikoliv subjektu. Práce vymezuje samotné dítě z pohledu několika společenských věd a vývoj chápání dítěte na českém území. V hlavní části rozebírá právní zakotvení vybraných institutů, které v poslední kapitole aplikuje na reálné právní případy.

Abstract: This thesis deals with the issue of protection of the rights of children in the Czech Republic. It focuses on the legal definition of a child in the Czech regulatory environment. It monitors the protection of the rights of children in the institutes of child custody and maintenance obligation. In these two areas, it often occurs that the child is understood as an object, not as a subject. The thesis focuses on defining the child from the perspective of several social sciences and on the development of understanding the child in the Czech Republic. The main part of the thesis examines the legal status of the institutes; these are then applied on real-life legal cases in the last chapter.

Klíčová slova: dítě, ochrana práv, péče, vyživovací povinnost, nejlepší zájem dítěte, child, legal protection, care, maintenance obligation, best interest of the child

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 00:52, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz