Viet Anh CHU

Master's thesis

Práce s uživateli společnosti v SaaS odvětví

Marketing funnel for a company in SaaS industry
Anotácia:
Predkladana prace se zabyva full-funnel marketingem spolecnosti v SaaS odvetvi. Cilem prace je provest kvalitativni analyzu internich procesu a navrhnuti naslednych doporuceni, ktera povedou k zlepseni marketingovych procesu. Cil prace je naplnen prostrednictvim vyzkumne metody case research. Z provedene reserse studii je zvolen marketingovy audit jako nastroj, kterym jsou kvalitativne analyzovany …viac
Abstract:
The present work is focused on full funnel marketing of the company in the SaaS sector. The aim of this thesis is to perform quality analyzes of internal processes and to propose subsequent recommendations that will lead to better marketing processes. The aim of the thesis is fulfilled through research methods of case research. A marketing audit is chosen as a tool for qualitative analysis of the company …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 7. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Michaela Jánská, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHU, Viet Anh. Práce s uživateli společnosti v SaaS odvětví. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Social and Economic Studies

Master programme / odbor:
Economics and Management / Economics and Management