Martin POTŮČEK

Bachelor's thesis

Fyzická a linková vrstva rozhraní Profibus

The Physical And Data Link Layer Of The Profibus Interface
Abstract:
Tato práce se zabývá rozhraní Profibus. Práce pojednává o jednotlivý variantách tohoto rozhraní, jejich zvláštnostech a použití. Dále popisuje práci jednotlivý vrstev v rámci ISO/OSI modelu. Profibus pracuje pouze se třemi vrstvami - fyzickou, linkovou a aplikační. V rámci této práce je navržena fyzická vstrva pro variantu Profibus PA. Jedná se v podstatě o kodér a dekodér Manchester kódu. Machester …more
Abstract:
This thesis discusses the Profibus interface. It explores individual variants of this interface, his specificities and applications. It also describes the work of individual layers within the ISO/OSI model. Profibus interface uses only these three layers ? physical, data link and application. This thesis is focused on designing physical layer for Profibus PA variant. It is basically about encoding …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 7. 2011
Accessible from:: 26. 7. 2011

Thesis defence

  • Supervisor: Dr. Ing. Karel Dudáček

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

POTŮČEK, Martin. Fyzická a linková vrstva rozhraní Profibus . Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 26. 07. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 26. 7. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

University of West Bohemia

Faculty of Applied Sciences

Bachelor programme / field:
Computer Science and Engineering / Computer Systems