Bc. Petra Kubinská

Diplomová práce

Tzv. posílená spolupráce v právu EU v širším slova smyslu

Enforced Cooperation in EU Law in the Wider Sense
Abstract:
The thesis deals with various forms of cooperation between Member States, and in particular, attention is given to the mechanism of Enhanced cooperation and international treaties. I will analyze the legal basis of Enhanced cooperation introduced by the Lisbon Treaty and then present specific examples of already authorized cooperation. The second part is devoted to cooperation based on international …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá rôznymi formami spolupráce medzi členskými štátmi, pričom pozornosť je venovaná predovšetkým inštitútu posilnenej spolupráce a medzinárodným zmluvám. Budem sa venovať právnej úprave posilnenej spolupráce v Lisabonskej zmluve a následne predstavím konkrétne príklady povolenej spolupráce. Druhá časť je venovaná spolupráci založenej na medzinárodných zmluvách. Na zvolených príkladoch …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2013
  • Vedoucí: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
  • Oponent: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta