Marika Barbíriková, DiS.

Bakalářská práce

Copingové strategie u pedagogických pracovníků na základních školách

Coping Strategies among Teachers in Primary Education
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou stresu a copingových strategií v profesi pedagogického pracovníka. První část teoretické části práce objasňuje pojmy stres, stresor, druhy a příznaky stresu a copingové strategie z obecného hlediska. Druhá část se zabývá problematikou stresu z hlediska pedagogické profese. Praktická část práce je zaměřená na zjištění a porovnání volby copingových strategií u …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with problems of stress and coping strategies in the profession of pedagogical worker. The first part of the theoretical part explains the concepts of stress, stressor, types and symptoms of stress and coping strategies from a general point of view. The second part deals with the issue of stress from the point of view of pedagogical profession. The practical part of the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Veronika Kavková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Barbíriková, Marika. Copingové strategie u pedagogických pracovníků na základních školách. Uherské Hradiště, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe