Mgr. Kateřina Willaschková

Diplomová práce

Kvalita života, copingové strategie a zátěž rodičů dětí s poruchou autistického spektra

Quality of life, coping strategies and caregiver burden of parents of children with autism spectrum disorder
Anotace:
Cílem této práce bylo zjistit vztah mezi používanými copingovými strategiemi, zátěží pečující osoby a kvalitou života rodičů dětí s poruchou autistického spektra. Výzkumný soubor byl tvořen 52 matkami dětí s PAS. Subjektivní kvalita života byla zjišťována pomocí dotazníku SQUALA, copingové strategie byly zjišťovány pomocí dotazníku SVF 78 a pro zjištění pociťované zátěže byl přeložen dotazník The Caregiver …více
Abstract:
The aim of this thesis was to identify relationship between quality of life, caregiver burden and coping strategies in parents of children with autism spectrum disorder. The research sample consists of 52 mothers of children with autism. Subjective quality of life was examined by a Subjective Quality of life Analysis - SQUALA, coping strategies were examined by SVF 78 and to examine caregiver burden …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. David Havelka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta