Nataliia Kushnir

Diplomová práce

Development of online marketing plan for small enterprise with focus on new media and communications

Development of online marketing plan for small enterprise with focus on new media and communications
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na osobitosti provozování podnikání v dynamickém, moderním prostředí, ovlivněném zaváděním počítačů a informačními technologiemi. Rozvíjí témata spojená s vývojem nových produktů, měnící se rolí zákazníka a pozměněnou konkurencí, online marketingem, sociálními médii, nástroji a přístupy online podnikání. Tato témata jsou podpořena solidním teoretickým zázemím. Pro účely …více
Abstract:
This master thesis focuses on the peculiarities of performing the business in the dynamic modern environment, influenced by the computerization and information technologies. It unfolds topics connected with development of the new products, changing role of customer and modified competition, online marketing, social media, online business tools and approaches. These topics are supported with solid theoretical …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 2. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2013
  • Vedoucí: Antonín Pavlíček
  • Oponent: Tomáš Sigmund

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/62389

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / International Business - Central European Business Realities