Eva Kubecová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Co nabízí školní psycholog?

Abstract:
Tématem této práce je, Co nabízí školní psycholog. Tato práce si klade za cíl popsat práci školního psychologa a popsat rozdíl mezi školním psychologem a dalšími pracovníky v síti školních poradenských služeb na základní škole, tedy se školním speciálním pedagogem, s výchovným poradcem a s metodikem prevence a popsat, co školní psycholog nabízí. Školní psychologové jsou do škol zařazováni stále častěji …more
Abstract:
The theme of this work is what the school psychologist provides. This paper aims to describe the work of the school psychologist and describe the difference between the school psychologist and other professionals in the network of school counseling services at an elementary school: a special education teacher, a school counselor and prevention methodologist. The work also describes what the school …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Lucie Hubertová
  • Reader: Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická