Bc. Gabriela Andrášová

Master's thesis

Spánková deprivace u pacientů v Intenzivní péči

Sleep deprivation in patients at the Intensive care
Abstract:
Diplomová práce se zaobírala poruchami spánku způsobenými vnitřními i vnějšími faktory, které na pacienty působí při hospitalizaci na jednotkách intenzivní péče a anesteziologicko-resuscitačních odděleních. Práce byla rozdělena do dvou částí. První (teoretická) část má objasnit fakta z oblasti spánku a spánkových poruch, a dále vlivy, které na jedince během spánku působí. Druhá část (empirická) práce …more
Abstract:
This thesis focuses on sleep disruptions caused by both internal and external factors of hospitalization affecting patients in intensive care units and departments of anaesthesiology and resuscitation medicine The thesis consists of two sections. The first section (labelled as theorethical) aims to clarify the essential information surrounding sleep and its disorders as well as elements affecting the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Zdeňka Knechtová
  • Reader: Mgr. et Mgr. Andrea Menšíková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Master programme / field:
Specializations in Health Science / Intensive Care

Theses on a related topic