Bc. Juliana Hájková

Diplomová práce

Faktory ovlivňující spánkovou deprivaci sester v intenzivní péči

Factors influencing sleep deprivation of nurses in intensive care
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku spánkové deprivace sester v intenzivní péči a na faktory, které spánkovou deprivaci sester ovlivňují. Teoretická část práce je věnována tématům spánkové deprivace, zdravotním rizikům spojených především s kardiovaskulárním systémem, obezitou, metabolickým systémem, nádorovým bujením, depresí a změnou kognitivních schopností, dále prevence, rizikovým faktorům …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of sleep deprivation of nurses in intensive care and factors that influence the sleep deprivation of nurses. The theoretical part is devoted to the topics of sleep deprivation, health risks associated primarily with cardiovascular system, obesity, metabolic system, tumor growth, depression and change in cognitive abilities, prevention, risk factors and sleep …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Natália Beharková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Pospíšil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta