Bc. Gabriela Andrášová

Diplomová práce

Spánková deprivace u pacientů v Intenzivní péči

Sleep deprivation in patients at the Intensive care
Anotace:
Diplomová práce se zaobírala poruchami spánku způsobenými vnitřními i vnějšími faktory, které na pacienty působí při hospitalizaci na jednotkách intenzivní péče a anesteziologicko-resuscitačních odděleních. Práce byla rozdělena do dvou částí. První (teoretická) část má objasnit fakta z oblasti spánku a spánkových poruch, a dále vlivy, které na jedince během spánku působí. Druhá část (empirická) práce …více
Abstract:
This thesis focuses on sleep disruptions caused by both internal and external factors of hospitalization affecting patients in intensive care units and departments of anaesthesiology and resuscitation medicine The thesis consists of two sections. The first section (labelled as theorethical) aims to clarify the essential information surrounding sleep and its disorders as well as elements affecting the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Zdeňka Knechtová
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Andrea Menšíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče

Práce na příbuzné téma