Bc. Jana Partlová

Bakalářská práce

Konkurenceschopnost firem v oblasti služeb

Competitiveness of firms in services
Anotace:
Téma bakalářské práce konkurenceschopnost firmy v oblasti služeb jsem si zvolila z důvodu osobního zájmu. Ráda bych zjistila, jak velká konkurence panuje v České republice v oblasti hotelových služeb a jestli je zde ještě prostor pro nové podnikatelské subjekty. Hlavním cílem bakalářské práce je tedy charakterizovat indikátory konkurenceschopnosti v cestovním ruchu a ty dále pro konkrétní hotely v …více
Abstract:
I chose the topic of bachelor's work on the firm's competitiveness in services because of my personal interest. I would like to find out how much competition there is in the Czech Republic for hotel services and if there is still room for new business operators. The main aim of bachelor's work, therefore, is to characterise tourism competitiveness indicators and those further for specific hotels in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 11. 2019
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/bh5wk/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Vlček, CSc.
  • Oponent: PhDr. Jan Máče, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze