Ing. Lenka Košařová

Bakalářská práce

Metody hodnocení podnikových investic

Valuation methods of corporate investments
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Metody hodnocení podnikových investic“ je zhodnocení již uskutečněné investice do budovy. Její zpětné posouzení (z pohledu let 2006 a 2010) skrze statickou metodu doby návratnosti, její dynamickou variantu a čistou současnou hodnotu, které odhalí nevýhodnost investice. Následně je analyzována ekonomická situace podniku a rozpracovány dvě navržená řešení na její zlepšení …více
Abstract:
The subject of the thesis: “Valuation Methods of Corporate Investments” is to evaluate already carried out investment in the building. Its re-evaluation (from the perspective of 2006 and 2010) by the static method payback period, its dynamic variation and the net present value, that reveal the inadvisability of the investment. Subsequently is analyzed the economic situation of the company and developed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Tomáš Viktořík
  • Oponent: Ing. Petr Mikuš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikové hospodářství