Bc. Božena Hájková

Diplomová práce

Závislosť od digitálnych technológií a od internetu u žiakov základnej školy

Addiction on Digital technologies and on the Internet among Elementary School Children
Anotace:
Predložená diplomová práca sa zaoberá problematikou závislosti od digitálnych technológií a od internetu u žiakov základnej školy. Približuje oblasť digitálnych technológií a kyberpriestoru, popisuje fenomén behaviorálnych závislostí a poukazuje na riziká používania internetu a mobilných telefónov. Objasňuje problematiku vzniku a vzostupu behaviorálnych závislostí, zvlášť excesívneho používania mobilných …více
Abstract:
This master's thesis deals with the issue of addiction to digital technologies and to the internet among primary school students. It introduces the area of digital technologies and cyberspace, describes the phenomenon of behavioral addictions and points out the risks of using the internet and mobile phones. It clarifies the issue of the emergence and rise of behavioral addictions, especially the excessive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Zuzana Hrnčiříková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hájková, Božena. Závislosť od digitálnych technológií a od internetu u žiakov základnej školy. Zlín, 2020. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika

Práce na příbuzné téma