Theses 

"Self-efficacy" u žáků ve vzdělávacím programu Začít spolu a u žáků v běžném vzdělávacím programu pro základní školy – Adéla MILFAITOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Adéla MILFAITOVÁ

Bakalářská práce

"Self-efficacy" u žáků ve vzdělávacím programu Začít spolu a u žáků v běžném vzdělávacím programu pro základní školy

"Self-efficacy" of pupils in educational programme Step by step and in educational programme for elementary school

Anotace: Bakalářská práce se zabývá matematickou self-efficacy u žáků ve vzdělávacím programu Začít spolu, který zároveň do výuky matematiky aplikuje metodu Hejného a u žáků v běžném vzdělávacím programu pro základní školy. Teoretická část bakalářské práce se skládá ze tří kapitol, které nám vymezují mladší školní věk, self-efficacy a vzdělávací program Začít spolu, jedná se o teoretický základ pro praktickou část. Cílem praktické části je zjistit úroveň matematické self-efficacy u žáků ve vzdělávacím programu Začít spolu a u žáků v běžném vzdělávacím programu pro základní školy v souvislost s jejich pololetním hodnocením. Jsou zde charakterizovány hypotézy, výzkumný problém, výzkumný vzorek a použitý výzkumný nástroj. Na konci praktické části jsou shrnuty zjištěné výsledky.

Abstract: Presented bachelor thesis focuses on the mathematics self-efficacy of two groups of pupils: children included in the Step-by-Step education programme, which introduces the Hejny method to the teaching of mathematics, and pupils in the standard education programme for primary schools. The theoretical section of the thesis consists of three chapters defining the younger primary-school age, self-efficacy and the Step-by-Step education programme; and it represents a theoretical basis for the practical part of the thesis. The practical part aims at determining the level of mathematics self-efficacy for pupils in the Step-by-Step education programme, as well as pupils in the standard education programme for primary schools in relation to their mid-year assessment. This section also contains characteristics of hypotheses, research problem, research sample and the applied research tool. The results are summarised at the end of the practical part.

Klíčová slova: běžný vzdělávací program pro ZŠ, matematická self-efficacy, metoda Hejného, mladší školní věk, vzdělávací program Začít spolu

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ladislav Zilcher, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=181907 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

MILFAITOVÁ, Adéla. "Self-efficacy" u žáků ve vzdělávacím programu Začít spolu a u žáků v běžném vzdělávacím programu pro základní školy. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 21:17, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz