Adéla MILFAITOVÁ

Bakalářská práce

"Self-efficacy" u žáků ve vzdělávacím programu Začít spolu a u žáků v běžném vzdělávacím programu pro základní školy

"Self-efficacy" of pupils in educational programme Step by step and in educational programme for elementary school
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá matematickou self-efficacy u žáků ve vzdělávacím programu Začít spolu, který zároveň do výuky matematiky aplikuje metodu Hejného a u žáků v běžném vzdělávacím programu pro základní školy. Teoretická část bakalářské práce se skládá ze tří kapitol, které nám vymezují mladší školní věk, self-efficacy a vzdělávací program Začít spolu, jedná se o teoretický základ pro praktickou …více
Abstract:
Presented bachelor thesis focuses on the mathematics self-efficacy of two groups of pupils: children included in the Step-by-Step education programme, which introduces the Hejny method to the teaching of mathematics, and pupils in the standard education programme for primary schools. The theoretical section of the thesis consists of three chapters defining the younger primary-school age, self-efficacy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ladislav Zilcher, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MILFAITOVÁ, Adéla. "Self-efficacy" u žáků ve vzdělávacím programu Začít spolu a u žáků v běžném vzdělávacím programu pro základní školy. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta