Bc. Michaela Nevečeřalová

Bakalářská práce

Křesťanské misie v 21. století (soubor publicistických článků)

Christian Missions in the 21th century (a collection of publicistic stories)
Anotace:
Cílem tvůrčí bakalářské práce je vytvoření souboru publicistických článků, jejichž jednotícím tématem jsou křesťanské misie v 21. století. Publicistické texty budou směřovány pro časopis Respekt. Záměrem práce je přiblížit působení křesťanských misionářů 21. století v České republice, v zemi, která má pověst jedné z nejateističtějších zemí v Evropě. Teoretická část vymezí základní pojmy spojené s ústředním …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to create a collection of publicistic stories connected with faith, religions and primarily with missions in the 21th century. Publicistic stories are meant for publishing in the magazine Respekt. For the purpose of doing this thesis is to describe todays work of christians missionaries in the Czech Republic, the country, which earns a reputation of the most atheistic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2013
  • Vedoucí: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jiřina Salaquardová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika