Mgr. Ondřej Procházka

Bakalářská práce

Index lidského rozvoje a jeho využití jako indikátoru mezinárodních rozdílů v kvalitě života.

Human Development Index and possibilities of its application as an indicator of international differences in quality of life.
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje ukazatelům publikovaným ve Zprávách o lidském rozvoji se zaměřením na nejpoužívanější indikátor Rozvojového programu OSN, index lidského rozvoje. První část práce představuje metodiku konstrukce ukazatelů lidského rozvoje. Druhá část kriticky zhodnocuje vypovídací schopnost indexu lidského rozvoje pro hodnocení mezistátních rozdílů v kvalitě života a jejich změn v čase …více
Abstract:
This Bachelor´s thesis deals with the indicators, which are published in the Human Development Reports. The increase attention is focused on the Human Development Index. In the first part of the thesis is described the methodology of construction of human development indicators. The following part critically discuss the explanatory ability of Human Development Index for the assessment of international …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Voda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta