Anna KOPECKÁ

Bakalářská práce

Úloha sestry v péči o dárce orgánů před a po stanovení diagnózy smrti mozku

THE ROLE OF NURSES IN THE CARE OF ORGAN DONORS BAFORE AND AFTER DIAGNOSIS OF BRAIN DEATH
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o transplantacich, dárcích orgánů a je zaměřena na ošetřovatelskou péči o dárce orgánů s mozkovou smrtí. Teoretická část vytváří přehled o transplantacích, transplantačním zákonu, diagnostice mozkové smrti, následné péči a o úloze sestry v péči o dárce orgánů. V praktické části jsou analyzována data získaná ze zdravotnické dokumentace. Informace sloužily k sestavení …více
Abstract:
This bachelor thesis disserts on transplantation, organ donors and focus on nursing care of organ donors with brain death diagnosed. Teoretical part makes summary of transplantation, organ transplant law, diagnostics of brain death, nursing care after and role of nurse in care for organ donor. In practical part is analysis of medical documentation data. All information has been used for composition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Bejvančická

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOPECKÁ, Anna. Úloha sestry v péči o dárce orgánů před a po stanovení diagnózy smrti mozku. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra