Bc. Šárka Baičevová, DiS.

Bakalářská práce

Zdroje financování firmy

Resources Financing of Company
Anotace:
Ve své bakalářské práci, kterou jsem psala na vybrané téma „Zdroje financování firmy“, jsem krátce charakterizovala v teoretické části, co je to financování společnosti a jednotlivé zdroje financování společnosti. V praktické části jsem provedla finanční analýzu pomocí poměrových ukazatelů, a to jak vybrané společnosti „Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s.“ (dále jen Spolchemie), ale také celkového …více
Abstract:
In my thesis written on the selected topic "Sources for financing a company” I briefly characterized in the theoretical part, what it is financing, and individual sources for financing a company. In the practical part I carried out a financial analysis using financial ratios, both selected by the "Association for Chemical and Metallurgical Production, Inc." (hereinafter only Spolchemie), but also the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Blanka Dlouhá
  • Oponent: Ing. Josef Šiman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management