Bc. Jan Nádvorník

Master's thesis

Drogy jako patologický jev u studentů středních škol ČR

Drugs like pathological phenomenon of high school students
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou užívání drog studenty středních škol v České republice. Drogy se staly novodobým fenoménem a v posledních dvaceti letech bylo zaznamenáno jejich velké rozšíření mezi studenty středních škol a bohužel i žáků škol základních. Studenti začínají konzumovat nejen alkohol a cigarety, ale stále častěji kouří marihuanu a výjimkou nejsou ani tvrdé drogy (pervitin, heroin …more
Abstract:
This thesis deals with the problem of drug use high school students in the Czech Republic. Drugs have become a modern phenomenon in the last twenty years it has been noticed by their large spread between high school students and, unfortunately, the pupils of basic schools. Students begin to consume both alcohol and cigarettes, but still more likely to smoke marijuana and not excluding even hard drugs …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 9. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 11. 2014
  • Supervisor: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Reader: PhDr. Petra Anýžová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní