Bc. Veronika Rolencová

Diplomová práce

Hodnocení procesu realizace programu prevence užívání drog ve středně velkém městě

Evaluation of the realization process of the drug use prevention program in a medium sized town
Anotace:
Problematiku drog a problémů s nimi spojenými řeší protidrogová politika, její součástí je Národní strategie protidrogové politiky, která se obecně zaměřuje na snížení míry užívání drog, snížení jejich dostupnosti a snížením potenciálních rizik s drogami spojenými. Na tuto strategii navazují i jednotlivé kraje a regiony, které vytvářejí svoje lokální protidrogové programy. Tvorba lokálních programů …více
Abstract:
Drug issues and problems associated with them addresses the drug policy, a part of the National Drug Policy Strategy, which generally focuses on the reduction of drug use, reducing their availability and reducing the potential risks associated with the drug. This strategy is linked individual regions and regions that form their local drug programs. The formation of local programs is a part of public …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií