Bc. Francisc Elias

Diplomová práce

Společenská odpovědnost firem a její význam v současné společnosti

Corporate social responsibility and its importance in contemporary society
Anotace:
Tématem diplomové práce je společenská odpovědnost firem a její pojetí v současné společnosti. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje vymezení pojmu společenská odpovědnost firem a základní ideové rámce této koncepce. Součástí teoretické části je i vývoj a současný stav koncepce společenské odpovědnosti firem v České republice a v zahraničí. Praktická …více
Abstract:
The theme of this dissertation is the corporate social responsibility and its importance in contemporary society. The diploma thesis is composed of two parts, theoretical and practical part. The theoretical part includes the definition of the term corporate social responsibility and the fundamental ideological frameworks of this conception. The next part of the theoretical part includes the development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Eva Matoušková
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní