Mgr. Tereza Vlčková

Bakalářská práce

Environmentální souvislosti užívání hormonální antikoncepce

Environmental context of the use of hormonal contraceptives
Anotace:
Práce se zabývá environmentálními souvislostmi užívání hormonální antikoncepce. Cílem práce je vytvořit souhrnou publikaci, která poskytne základní, avšak objektivní a seriózní informace o problematice působení látek z hormonální antikoncepce, jako endokrinních disruptorů na endokrinní systém vodních živočichů a ryb. Mezi poznatky dosavadních výzkumů se snaží nalézt odpovědi na otázky, zda má hormonální …více
Abstract:
The thesis focuses on the environmental context of hormonal contraceptive use. Its main aim is to create a summarizing publication that will provide basic, but objective and reliable information on the issue of consequences of the hormonal contraception substances, as endocrine disrupting chemicals towards the endocrine system of aquatic animals and fish. Among the findings of recent researches the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Rezková
  • Oponent: Mgr. Kateřina Pařízková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní environmentalistika / Environmentální studia