Bc. Kristýna Krajčovičová

Bakalářská práce

Vnitřní prostředí florbalového klubu - 1.AC Uherský Brod

The Internal Environment of Floorball Club 1.AC Uherský Brod
Anotace:
Tématem bakalářské práce je vnitřní prostředí florbalového klubu 1. AC Uherský Brod. Cíle práce jsou: charakteristika florbalového klubu 1. AC Uherský Brod, analýza vnitřního prostředí, identifikace silných a slabých stránek a doporučené návrhy pro zlepšení chodu florbalového klubu 1. AC Uherský Brod. K této práci byly využity materiály odborné literatury a informace od členky klubu. S pomocí všech …více
Abstract:
The topic of my bachelor's thesis is Internal environment off floorball club 1. AC Uherský Brod. The targets are: characteristic of floorball club 1. AC Uherský Brod, analysis of internal environment, identification of strenghts and weaknesses and reccomended suggestion for improvement of running of 1. AC Uherský Brod. For this essay, information were given by professional literature and one of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Oldřich Racek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Eduard Hrazdíra, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií