Pavel Vávra

Bakalářská práce

Analýza vnitřního a vnějšího prostředí organizace a její využití ve strategickém plánování

Analysis of internal and external environment of organization and its use within strategic planning
Anotace:
V práci jsou shrnuty základní informace týkající se dané problematiky. Teoretická část bakalářské práce se zaměřuje na základní pojmy jako plánování, strategie a prostředí organizace. V praktické části je použita metoda strukturovaných rozhovorů s majitelem firmy Karel Vávra potraviny s. r. o. a dotazníkového šetření, kterého se zúčastnili zaměstnanci firmy a bylo použito na analýzu vnitřního prostředí …více
Abstract:
The work summarizes the basic information related to the issue. The theoretical part of the bachelor thesis focuses on basic concepts such as planning, strategy and environment of the organization. The practical part uses the method of structured interviews with the owner of the company Karel Vávra potraviny s. r. o. And a questionnaire survey, which was attended by employees of the company and was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Kristýna Binková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Kornélia Svačinová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS