Bc. Martina Jiránková

Diplomová práce

Základní vývojové etapy regionální politiky Evropských společenství a Evropské unie

The Basic Evolution Phases of Regional Politics in European Countries and European Union
Anotace:
Diplomová práce se zabývá základními vývojovými etapami regionální politiky Evropské unie. Východiskem je obecná charakteristika regionální politiky jako součást politiky hospodářské, příčiny jejího vzniku, nástroje a různá pojetí. Je popsán průběh integračního procesu v Evropských společenstvích a Evropské unii s důrazem na skutečnosti, které měly význam pro rozvoj regionální politiky. Jedná se zejména …více
Abstract:
The thesis deals with the basic evolution phases of regional politics in European Union. The starting point is the general characteristic of a regional politics as a part of an economic politics, causes of its origin, instruments and different approaches. The integration process is described in the European Communities and European Union with the accent on the realities which had a big importance for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní