Denisa APLTAUEROVÁ

Bakalářská práce

Syndrom nudy nebo syndrom vyhoření u pracovníků na úřadu práce?

Boreout syndrom or Burnout syndrom at employment office workers?
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá syndromem vyhoření a syndromem nudy u zaměstnanců na úřadu práce. Cílem této práce není pouze seznámit čtenáře s relativně neznámým pojmem syndromu nudy a odlišit ho od známějšího syndromu vyhoření, ale také zjistit zda se zaměstnanci na úřadu práce během své praxe se syndromy setkali. Tato práce vymezuje teoretická východiska jako syndrom vyhoření, syndrom nudy, prevence …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the burnout syndrome and the boreout syndrome among employees at the employment office. The aim of this work is not only to familiarize the reader with the relatively unknown concept of boreout syndrome and to distinguish it from the more familiar burnout syndrome but also to find out if the employees at the employment office have encountered syndromes during their practice …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Michaela Hiekischová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

APLTAUEROVÁ, Denisa. Syndrom nudy nebo syndrom vyhoření u pracovníků na úřadu práce?. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce