Martina Vítová

Bakalářská práce

Hrozí syndrom vyhoření u pracovníků na akutní interní ambulanci?

Droht Burnout-Syndrom bei Angestellten in der internistichen Notaufnahme?
Anotace:
VÍTOVÁ, Martina. Hrozí syndrom vyhoření u pracovníku interní ambulance? Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. Praha. 2020. 93 s. Tématem bakalářské práce je průzkum míry syndromu vyhoření u pracovníků interní ambulance. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce charakterizuje termín syndrom …více
Abstract:
VÍTOVÁ, Martina. Droht Burnout-Syndrom bei Angestellten in der internistichen Notaufnahme? Grad der Qualifikation: Bachelor (Bc.). Supervisor: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. Praha. 2020. 93 P. Das Thema dieser Bachelorarbeit ist die Untersuchung des Burnout-Syndroms beim Personal der internistischen Notaufnahme. Die Arbeit ist in einen theoretischen und einen praktischen Teil unterteilt. Im theoretischen …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.
  • Oponent: PhDr. Ľubica Kurucová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická