Markéta KUPČOVÁ

Bakalářská práce

Vliv počtu krevních destiček, jejich velikost a velikost frakce nezralých destiček na délku uzavíracího času měřeného na přístroji PFA 100 s použitím cartridge s epinefrinem a kolagenem u pacientů léčených acetylsalicylovou kyselinou.

The Effect of Number of Blood Platelets, their Size and Size of the Immature Platelets Fraction in the Length of a Closure Time Measured by the PFA 100 Using an Epinephrine and Collagen Cartridge on Patients Treated with Acetylsalicylic Acid
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda uzavírací čas (CT) měřený na analyzátoru PFA 100 je ovlivněn počtem trombocytů (PLT), jejich velikostí (MPV) a velikostí nezralé trombocytové frakce (IPF) u pacientů léčených acetylsalicylovou kyselinou. Literární přehled se zabývá popisem a charakteristikou trombocytů, jejich morfologií a funkcemi, kterými se podílejí na krevním srážení ? hemostáze. Dále …více
Abstract:
The aim of this thesis is to determine whether the closure time (CT) measured at analyzer PFA 100 is influenced by platelet count (PLT), their size (MPV) and the size of the immature platelet fraction (IPF) on patients treated with acetylsalicylic acid. A review of literature deals with the description and characteristics of platelets, their morphology and functions, which are involved in blood clotting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011
Identifikátor: 19493

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: MUDr. Cecília Bodzásová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUPČOVÁ, Markéta. Vliv počtu krevních destiček, jejich velikost a velikost frakce nezralých destiček na délku uzavíracího času měřeného na přístroji PFA 100 s použitím cartridge s epinefrinem a kolagenem u pacientů léčených acetylsalicylovou kyselinou.. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta