Ing. Eva CIPOVOVÁ

Disertační práce

Riadenie úverového rizika v kontexte zvyšovania finančnej výkonnosti komerčnej banky

Credit risk management in order to increase the financial performance of the commercial bank
Anotace:
Svetová finančná kríza zmenila ponímanie a charakter rizika bankových inštitúcií, odhalila slabiny bankovej regulácie a vyžiadala si záchranné balíky zamerané na podporu bankového sektora vo všetkých významných krajinách sveta. Hlavným cieľom dizertačnej práce je návrh možností optimalizácie kapitálových požiadaviek komerčných bánk v aktuálnom regulačnom systéme Basel III. vo vzťahu k výkonnosti a …více
Abstract:
The perception and the nature of the risk of banking institutions has been changed by the global financial crisis, has revealed weaknesses which have been raised by the control system and has required extremely strong bailout packages to support the banking sector in all major countries around the world. The main aim of this dissertation is to suggest the possibility measurements of capital requirements …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2013
Zveřejnit od: 31. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 12. 2013

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CIPOVOVÁ, Eva. Riadenie úverového rizika v kontexte zvyšovania finančnej výkonnosti komerčnej banky. Zlín, 2013. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.10.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 10. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Doktorský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance