Ing. Alena Ondračková

Bakalářská práce

Analýza vývoje dopravní infrastruktury a rozbor souvisejících dopadů v Novém Jičíně

Analysis of Traffic Infrastructure Development and Analysis of Its Influence on Nový Jičín Infrastructure
Anotace:
Doprava je nedílnou součástí našeho každodenního života, a proto i na dopravní infrastrukturu jsou kladeny stále větší nároky. Při užívání pozemních komunikací je důležitá srozumitelnost dopravního značení a také jeho umístění, které podléhá určitým pravidlům. Veškeré nedostatky je třeba zkoumat ze všech úhlů pohledu.
Abstract:
Transport is integral part of our everyday life, therefore traffic infrastructure is more exacting too. When the road is using, road signalling must be intelligible and his location is specified by rules. Every deficiency it is necessary examine from all sides.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Hana Drahotská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ondračková, Alena. Analýza vývoje dopravní infrastruktury a rozbor souvisejících dopadů v Novém Jičíně. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Dopravní technologie a spoje / Dopravní management, marketing a logistika