MgA. Hana Kovaříková

Disertační práce

ZROZENÍ INSCENACE Z DUCHA HUDBY, hudební dramaturgie inscenace jako základ režijní interpretace

The birth of a staging from the spirit of music, Musical concept of a staging as a basis for director's interpretation
Anotace:
Práce se scénickou hudbou (a celou akustickou stopou inscenace) se dlouhodobě ocitá na okraji akademického zájmu divadelníků, a to přesto, že hudební (či přesněji kompoziční) principy uvažování jsou přirozenou součástí režijní tvorby. Divadelní inscenace je tvořena mnoha složkami. Prokomponovat tyto složky, tematizovat je každou zvlášť a následně je skloubit do jednoho tvaru, jímž režisér sděluje svůj …více
Abstract:
Working with incidental music (and the entire acoustic track to the play) has long been neglected by academic research, despite the fact that musical (or more precisely compositional) principles are a natural part of the director's work. Any theatre production consists of numerous components. Putting these components together, thematizing them separately and then combining them in a unified shape by …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 10. 2018
  • Vedoucí: prof. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D.
  • Oponent: MgA. Jan Šotkovský, Ph.D., prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/nicyl/