Bc. Hana Švecová, DiS.

Diplomová práce

Striving Women, Striving Men and Gender Power Struggle in The Rainbow by D. H. Lawrence

Striving Women, Striving Men and Gender Power Struggle in The Rainbow by D. H. Lawrence
Anotace:
Tato diplomová práce se soustředí na textovou analýzu světově známého románu Duha, který napsal David Herbert Lawrence roku 1915, se zaměřením na téma seberealizace žen a mužů v manželství a mimo manželství. Ženy a muži usilují o seberealizaci v oblasti sociální, intelektuální a emocionální. V první části se práce zabývá všeobecnou charakteristikou žen a mužů, kteří v románu vystupují. Rovněž poskytne …více
Abstract:
This master thesis is concentrated on the textual analysis of the world – famous novel, The Rainbow written by David Herbert Lawrence in 1915, focusing on the theme of striving of women and men in and out of marriage. The women and men are striving socially, intellectually and emotionally. In the first part, the thesis deals with the general characteristic of women and men in the novel. It will also …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Barbora Kašpárková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta